Praktyki zawodowe

7.1.2016

Zakres Praktyk Zawodowych :

Technik Usług Kosmetycznych :

Semestr III -4 tygodnie /160h

(Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru :)

Materiał Kształcenia :

* Przygotowanie i uporządkowanie stanowiska pracy uwzględniając zakres przepisów BHP ,oraz zasady ergonomii

*Wykonywanie zabiegów zgodnych z  zapotrzebowaniem

* Zabiegi z wykorzystaniem aparatury kosmetycznej

* Zabiegi makijażu (dzienny , okazjonalny )

*Regulacje łuku brwiowego -henna (brzwi , rzęsy )

Po odbyciu praktyk słuchacz powinien :

- przygotować stanowisko pracy do wykonywania zabiegów ( szyja , dekolt , zgodnie z wymogami ergonomii oraz BHP- pamiętać o zastosowaniu środków ochrony indywidualnej-dokonać diagnozy kosmetycznej-uchronić klientkę zabezpieczając jej włosy ,odzież przed zabrudzeniem-przeprowadzić wywiad kosmetyczny ,wypełniając kartę klienta ustalając wskazania i wykluczając przeciwwskazania do wykonania zabiegu-wykonać analizę poprzez rozróżnienie środków do dezynfekcji sprzętu i narzędzi-przestrzegać stosowania środków antyseptycznych w pracy z klientem-dostosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery , wieku i zapotrzebowań klienta w określonych zabiegach-udzielić wskazówek na tematy z  zakresu kosmetyki i kosmetologii odnośnie profilaktyki-rozróżnić metody i techniki stosowane w zabiegach upiększających twarzy ,szyi i dekoltu-wykonać zabieg farbowania brwi i rzęs oraz regulację łuku brwiowego-zadbać o budowanie wizerunku i prestiżu zawodu w opinii społecznej-wyrażać szacunek wobec klientów ,współpracowników ,oraz pracodawcy-umiejętnie opanowywać stres-stosować się do przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych-stosować się do odpowiednich strategii kierowania zespołem-umiejętnie ocenić jakość wykonania zadań-stosować się do zasad asertywności w porozumieniu się ze współpracownikami ,oraz rozwiązywać konfliktyOpiekun Praktyk Powinien : *Udzielać wskazówek ,podczas kolejności wykonywanych zadań *Pomóc ustalić realistyczne cele i oceniać uzyskane efekty ,*Stosować materiały odwołujące się do wielu zmysłów, *Wyszukiwać w uczeniu się słuchaczy mocne i pozytywne strony i na nich opierać nauczanie, *Zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku i pozytywnie motywować,*W ocenie uwzględniać również zaangażowanie i determinację uczniów podczas wykonywania zadania .Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji praktyk zawodowych :* Kiedy realizować praktyki ?Zajęcia z praktycznej nauki zawodu powinny odbyć się najpóźniej do końca semestru ,w którym są planowane .Jest to warunkiem zaliczenia jednego semestru .*Gdzie realizować praktyki ?Praktyki należy realizować w zakładach pracy , których profil  działalności zbieżny jest z harmonogramem praktyki i zakresem tematycznym .*Jak rozliczyć praktyki ?Jeden egzemplarz umowy o praktykę zawodową (przy podpisywaniu umowy z firmą należy zadbać o to ,by wszelkie niewypełnione pola zostały rzetelnie uzupełnione przez przedstawiciela firmy). drugi egzemplarz umowy pozostaje w firmie , w której odbywały się praktyki .Dzienniczek praktyk -powinien zawierać dane osoby ,której dotyczy praktyka (słuchacza) , opis czynności wykonywanych  w danym dniu praktyk ,na końcu opinie opisową i ocenę wystawioną przez pracodawcę. Dodatkowo słuchacz powinien uzyskać ocenę z praktyki w indeksie (zgodnie z instrukcją wypełniania indeksu).*Jak wypełniać dziennik praktyk ?Dziennik praktyk powinien zawierać dane osoby ,której dotyczy praktyka (słuchacza) a na każdej kolejnej stronie opis czynności wykonywanych w danym dniu praktyki .Na końcu powinna znaleźć się ocena opisowa wystawiona przez pracodawcę .*Czy można być zwolnionym  z praktyk ?Z praktycznej nauki zawodu mogą być zwolnione osoby ,które posiadają dyplom czeladniczy lub mistrzowski w zawodzie kształcenia wykonują zawód objęty przedmiotem kształcenia przynajmniej  przez okres równy okresowi kształcenia ,lub osoby ,które wykonują zawód pokrewny do zawodu kształcenia -na podstawie dokumentów to potwierdzających . 

 

 

 

http://gdansk.zak.edu.pl/category/strefa-sluchacza/tablica-ogloszen/praktyki-zawodowe/

 

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.