Menu

Opis kierunku

Zarządzanie finansami przynosi duże perspektywy zarobkowe i pomaga w codziennym życiu. Na kierunku Pracownik ds. finansowych dowiesz się jak organizować rachunkowość oraz finanse w firmie, dokonywać rozliczeń, prowadzić rachunki kosztów i wyników, sporządzać sprawozdania finansowe i statystyki oraz dokonywać ich analizy. Nauczysz się opracowywać raporty o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy, a dodatkowo rozszerzysz swoje umiejętności o podstawy psychologii oraz organizacji pracy.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  dyplom Szkół Żak

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Pracownik ds. finansowych

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Biura rachunkowe

 • Działy księgowe

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

 • Etyka zawodu

 • Finanse

 • Laboratorium komputerowe

 • Marketing

 • Mikro i makroekonomia

 • Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy

 • Statystyka

 • Technika biurowa

 • Zasady rachunkowości