Opiekun medyczny

z elem. zdrowia publicznego

Cena:

Kierunek bezpłatny

Czas trwania:

1,5 roku

Tryb nauczania:

Stacjonarny

W Europie wciąż przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. Społeczeństwo się starzeje, a wciąż brakuje specjalistów w zawodach zaufania społecznego i zbyt mało osób kształci się na kierunkach opiekuńczych. Należy do nich opiekun medyczny. Jest to doskonały zawód dla osób odpowiedzialnych, gotowych nieść pomoc innym, empatycznych, chcących zmienić życie innych na lepsze. Profesjonalni opiekunowie są bardzo potrzebni w Polsce i mile widziani również za granicą. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych, za ich pracę w Wielkiej Brytanii czy Niemczech przyznaje się wysokie wynagrodzenie.

Jeżeli zależy Ci na stabilnym zatrudnieniu, dobrej pensji i jeszcze lepszych perspektywach zawodowych, to powinieneś zainteresować się pracą opiekuna medycznego. Do wykonywania tego zawodu potrzebne Ci są jednak odpowiednia wiedza i umiejętności. Możesz je zdobyć, zapisując się na bezpłatny kierunek Opiekun medyczny prowadzony przez szkołę policealną Żak w Gdańsku.

Czego można nauczyć się na kierunku Opiekun medyczny w szkole policealnej Żak w Gdańsku?

Osoby, które zdecydują się na naukę na tym kierunku nie tylko nauczą się, jak wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, czy na czym polegają działania opiekuńcze, ale także poszerzą swoją wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Uczestnicy zajęć zdobędą również elementarną wiedzę z psychologii i socjologii, a nawet – nauczą się podstaw języka migowego, dzięki czemu będą mogły pracować także z osobami mającymi poważne wady słuchu.

Co ważne, nauka na kierunku jest bezpłatna i trwa rok, a zajęcia prowadzone są w weekendy. Od września 2021 roku nauka na kierunku opiekun medyczny będzie trwała dłużej – półtora roku. Dodatkowo zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

Jakie są perspektywy zawodowe dla opiekunów medycznych?

Opiekunowie medyczni nie narzekają na brak ofert – są poszukiwani zarówno przez domy opieki społecznej jak i hospicja, sanatoria, przychodnie czy szpitale. Dodatkowo opiekuna medycznego chętnie zatrudnią także osoby prywatne, które chciałyby swoim bliskim – seniorom oraz osobom chorym – zapewnić odpowiednią opiekę. Oprócz tego opiekun medyczny po szkole policealnej bez problemu znajdzie pracę także w innych krajach europejskich, gdzie wiele osób również wymaga profesjonalnej opieki.

Czego nauczysz się na kierunku opiekun medyczny w szkole Żak?

Nauczysz się wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Zdobędziesz wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, anatomii i fizjologii człowieka, a także patologii z elementami udzielania pierwszej pomocy. Zapoznasz się również z zarysem psychologii i socjologii. Zapoznasz się także z zasadami, na jakich prowadzona jest działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, będziesz uczyć się również podstaw przedsiębiorczości, które na pewno pomogą Ci lepiej zrozumieć ten temat. Będziesz uczyć się języka migowego, aby móc pomagać również potrzebującym osobom niesłyszącym lub niemówiącym. Natomiast znajomość języka obcego w ochronie zdrowia pozwoli Ci np. wykonywać pracę za granicą czy opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz praktyczną umiejętność pracy w zespole opiekuńczym i terapeutycznym, tak by prawidłowo wypełniać swoją misję i sprawnie nieść pomoc z zachowaniem odpowiednich procedur i procesów.

Absolwent kierunku opiekun medyczny będzie przygotowany do

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe;

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14)

Certyfikaty, jakie zdobędziesz w trakcie nauki

Działanie systemu pomocy medycznej i opieki zdrowotnej w Polsce

Polskie normy sanitarno-epidemiologiczne

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

1,5 roku

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN, Certyfikaty szkoły Żak

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Opiekun medyczny

Przykładowy program nauczania

 • Język migowy
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Zasady BHP i pierwsza pomoc
 • Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo-symetrycznej
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej

Perspektywy pracy

 • Domy opieki
 • Domy pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia
 • Opieka prywatna
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Przychodnie
 • Sanatoria
 • Szpitale
 • Szpitale
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Zatrudnienie u osób prywatnych

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.