Kurs maturalny z języka angielskiego

Cena:

399 zł

Czas trwania:

45

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs skierowany jest do maturzystów tegorocznych i z lat ubiegłych, którzy pragną udoskonalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego.  Na kursie usystematyzujesz swoją wiedzę i umiejętności z języka angielskiego zdobyte w trakcie dotychczasowej nauki. 

Przykładowy program nauczania:

 • posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych)

 • rozumienie ze słuchu bardzo prostych, krótkich, typowych  wypowiedzi

 • rozumienie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych

 • tworzenie prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych

 • tworzenie prostych i zrozumiałych wypowiedzi  pisemnych w formie prostych wyrażeń i zdań

 • ustna reakcja w prosty i zrozumiały sposób w codziennych sytuacjach

 • reakcja w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość) w codziennych sytuacjach

 • przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie

 • dokonanie samooceny

 • współdziałanie w grupie

 • korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 • stosowanie strategii komunikacyjnych

 • posiadanie świadomości językowej (np. podobieństw i różnic między językami)

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna struktury egzaminu i zasady oceniania

 • umiejętnie rozwiązuje różnego typu zadania

 • skutecznie jest przygotowany do egzaminu 

Wymagania:

 • pełnoletność                                                                                                                                                                                                                                        

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

45 godzin

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat CNiB "Żak"


801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.