Kurs – Animator zabaw i gier

Cena:

299 zł

Czas trwania:

12 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs kierowany jest do osób chcących wykonywać zawód animatora pracującego z dziećmi i/lub dorosłymi.

Umożliwienie uczestnikom podniesienie kwalifikacji oraz wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy animatora. Treść merytoryczna szkolenia koncentruje się przede wszystkim wokół praktycznych zagadnień związanych z wykonywanie zawodu animatora oraz kładzie duży nacisk na zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy.

Przykładowy program nauczania:

 • zajęcia teoretyczne: pojęcie i funkcje czasu wolnego, efektywne wykorzystanie czasu, pojęcie i funkcje animacji czasu wolnego, pojęcie animatora, jego zadania, profil osobowości, cechy, charakterystyka pracy, formy i rodzaje animacji, sztuka komunikowania się, promowanie programu, rozwiazywanie konfliktów, specyfika pracy z osobami w różnym wieku, gry i zabawy: sportowe, integracyjne, muzyczno – ruchowe, plastyczne,

 • zajęcia praktyczne, np. malowanie twarzy, chusta animacyjna, duże bańki mydlane,

 • pierwsza pomoc przedmedyczna,

 • bezpieczeństwo i higiena pracy.

Efekty kształcenia:

 • każdy z uczestników zna i rozumie podstawy pracy animatora z osobami w różnym wieku, dostosowane do potrzeb, możliwości oraz predyspozycji zdrowotnych,

 • absolwenci kategoryzują i klasyfikują rodzaje gier i zabaw,

 • uczestnicy potrafią szukać i komponować zajęcia w scenariuszu zabaw w różnej rozpiętości czasowej,

 • kursanci potrafią wykorzystać własne umiejętności w organizowaniu czasu wolnego innym.

Wymagania do zapisu:

 • ukończone 18 lat.

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

12 godzin

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

Perspektywy pracy

 • Domy pomocy społecznej
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Ośrodki wczasowe
 • Przedszkola
 • Szkoły
 • Świetlice

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.