Menu

AKTUALIZACJA 23.10.2017 Plan zajęć na semestr zimowy 2017-2018

29 listopada 2017

Plan lekcji semestr zimowy 2017/ 2018 -  pobierz poniższy załącznik.

Legenda:

* - ostatnia godzina danego przedmiotu w tym semestrze. Na ostatniej godzinie wykładowca przeprowadza egzamin semestralny z materiału realizowanego na tym przedmiocie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie co najmniej 50% obecności z tego przedmiotu oraz oceny cząstkowe.

Ramy czasowe semestru: 1 września 2017 - 1 marca 2018

Rada klasyfikacyjna dla semestrów kończących szkołę: LO 18 XII 2017 (data na świadectwie 5 I 2018), szkoły policealne 21 I 2018 (data na świadectwie 26 I 2018).

Rada klasyfikacyjna dla semestrów kontynuujących naukę: 5 II 2018.

Przydział sal lekcyjnych (miejsce zajęć) będzie publikowany w każdy czwartek przed weekendem zjazdowym w zakładce aktualności oraz będzie dostępny w sekretariacie szkoły przy Targu Drzewnym 3/7. 

Zobacz także